AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kẻ thù chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là?

  • A. Chế độ phân biệt chủng tộc
  • B. Chế độ độc tài Ba-ti-xta
  • C. Chủ nghĩa thực dân mới
  • D. Chủ nghĩa thực dân cũ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp : Sgk 12 trang 51, suy luận

  Cách giải:

  Sau chiến tranh thế giới thứ hai, với ưu thế về kinh tế và quân sự, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành “sân sau” của mình và xây dựng chế độ độc tài thân Mĩ

  => Cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ của nhân dân Mĩ Latinh bủng nổ và phát triển mạnh mẽ. Tiêu biểu là thắng lợi của cách mạng Cuba dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô.

  => Kẻ thù chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh trong phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai là chủ nghĩa thực dân mới.

  - Chế độ thực dân cũ và chế độ phân biệt chủng tộc là kẻ thù của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>