AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự suy giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mĩ trong những năm 70 của thế kỉ XX?

  • A. Chi phí quá lớn cho chạy đua vũ trang với Liên Xô
  • B. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản
  • C. Viện trợ các nước Tây Âu phát triển kinh tế
  • D. Sự chênh lệch giàu nghèo quá lớn trong xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp : phân tích, đánh giá

  Cách giải:

  Xuất phát từ nguyên nhân hai quốc gia Liên Xô và Mĩ tuyên bố chám dứt Chiến tranh lạnh cho thấy: cuộc chạy đua vũ trang kéo dài hơn bốn thập niên đã làm cho cả tốn kém và suy giảm thế mạng về nhiều mặt so với các cường quốc khác. => Chứng tỏ cuộc chạy đua vũ trang với Liên Xô đã ảnh hưởng không nhỏ, dẫn tới sự giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mĩ trong những năm 70 của thế kỉ XX.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>