AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ianta có những quyết định quan trọng ngoại trừ việc

  • A. phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh
  • B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật
  • C. thiết lập trật tự thế giới hai cực Ianta do Mĩ và Liên Xô đứng đầu mỗi cực
  • D. thành lập tổ chức Liên Hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Phương pháp : Sgk 12 trang 5, loại trừ

  Cách giải:

  Những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta bao gồm:

  - Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

  - Nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Liên Xô sẽ tham chiến chống Nhật ở châu Á.

  - Thành lập tổ chức Liên hiệp quốc để duy trì hòa bình, an ninh thế giới

  - Thỏa thuận việc đóng quân, giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận ở châu Âu và Á.

  Đáp án C là hệ quả từ những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó giữa các cường quốc hình thành, nó không thuộc nội dung của Hội nghị Ianta.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA