AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự kiện mở ra khởi nghĩa từng phần ở Việt Nam trong năm 1945 là:

  • A. Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc ban bố Quân lệnh số 1.
  • B. Nhật đầu hàng Đồng minh
  • C. Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa của Đảng”.
  • D. Nhật đảo chính Pháp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp : Sgk 12 trang 112, suy luận

  Cách giải:

  - Các đáp án: A, B, C là hoàn cảnh của chủ trương của đảng cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám.

  - Đáp án D: sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), đảng ta đã đề ra chỉ thị: “Nhật -Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, phát động cao trào kháng Nhật cứu nước mạnh mẽ, làm tiền đề cho cuộc tổng khởi nghĩa.

  => Sự kiện Nhật đảo chính Pháp là sự kiện mở ra khởi nghĩa từng phần ở Việt Nam năm 1945.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>