AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra tháng 4/1949, nhằm mục tiêu chống lại

  • A. các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc
  • B. phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
  • C. Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, Cuba
  • D. Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Phương pháp : Sgk 12 trang 59

  Cách giải:

  Ngày 4-4-1949, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập, đây là liên minh quân sự lớn nhất của các nước tư bản phương Tây do Mĩ cầm đầu nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>