ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2 (2 – 1951) đánh dấu bước ngoặt mới nào đối với sự phát triển của cách mạng nước ta?

  • A. Các nước xã hội chủ nghĩa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam
  • B. Là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”, đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta
  • C. Là nguồn ánh sáng mới, lực lượng mới đưa cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến thắng lợi
  • D. Thành lập các mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho từng nước Đông Dương

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp : Sgk 12 trang 141, suy luận

  Cách giải:

  Đai hội đại biểu lần thứ II (2-1951) đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình trưởng thành và lãnh đạo cách mạng của Đảng ta, là “Đại hội kháng chiến thắng lợi”.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>