YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một trong những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước ASEAN được đề cập trong Hiệp ước Bali (2-1976) là:

  • A. hợp tác có hiệu quả trong lĩnh vực, quân sự vũ khí
  • B. không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
  • C. tôn trọng độc lập chính trị của các nước thành viên
  • D. chung sống hòa bình và chống nguy cơ chiến tranh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Phương pháp : Sgk 12 trang 31

  Cách giải:

  Các nguyên tắc cơ quan trong quan hệ giữa các nước ASEAN được đề cập trong Hiệp ước Bali (2-1976) bao gồm:

  - Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

  Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau;

  - Không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực với nhau.

  - Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình.

  - Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA