RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ý  không đúng với sự tiêu hoá thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hoá ở người là 

  • A. ở ruột già có tiêu hoá cơ học và hoá học.
  • B. ở dạ dày có tiêu hoá cơ học và hoá học.
  • C. ở miệng có tiêu hoá cơ học và hoá học. 
  • D. ở ruột non có tiêu hoá cơ học và hoá học.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở ruột già trong quá trình tiêu hóa ở người có chức năng hấp thụ nước, đóng gói tạo phân.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>