RANDOM
 • Câu hỏi:

  Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là 

  • A. miệng → thực quản → dạ dày cơ → diều → dạ dày tuyến → ruột → hậu môn.
  • B. miệng → thực quản → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → diều → ruột → hậu môn.
  • C. miệng → thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột → hậu môn. 
  • D. miệng → diều → thực quản → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột → hậu môn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tiêu hóa ở chim

  Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của chim là:

  miệng → thực quản → diều → dạ dày tuyến → dạ dày cơ → ruột → hậu môn. 

   

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>