• Câu hỏi:

  Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người diễn ra ở 

  • A. miệng, dạ dày, ruột non.        
  • B. chỉ diễn ra ở dạ dày.   
  • C. miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già. 
  • D. miệng, thực quản, dạ dày, ruột non.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC