• Câu hỏi:

  Ở giun đất, thức ăn được 

  • A. tiêu hóa ngoại bào.     
  • B. tiêu hoá nội bào.
  • C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.    
  • D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC