ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của người là 

  • A. miệng → thực quản → dạ dày → ruột già → ruột non → hậu môn.
  • B. miệng → thực quản → dạ dày→ ruột non → ruột già → hậu môn.     
  • C. miệng → thực quản → ruột non → dạ dày → ruột già → hậu môn. 
  • D. miệng → dạ dày → thực quản → ruột non → ruột già → hậu môn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Miệng → thực quản → dạ dày→ ruột non → ruột già → hậu môn là thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của người.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA