RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Các bộ phận tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học, vừa diễn ra tiêu hóa hóa học là 

  • A. miệng, dạ dày, ruột non.    
  • B. miệng, thực quản, dạ dày.
  • C. thực quản, dạ dày, ruột non.                       
  • D. dạ dày, ruột non, ruột già.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các bộ phận tiêu hóa ở người vừa diễn ra tiêu hóa cơ học vừa diễn ra tiêu hóa hóa học là miệng, dạ dày, ruột non.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>