RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận 

  • A. thực quản, ruột non, ruột già, dạ dày.    
  • B. dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già.
  • C. thực quản, ruột non, dạ dày, ruột già.      
  • D. thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Con đường tiêu hóa ở người: miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già.

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>