YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở dạ dày, prôtêin được biến đổi hóa học nhờ tác dụng của 

  • A. HCl và amilaza trong dịch vị.     
  • B. HCl và mantaza trong dịch vị.
  • C. HCl và lactaza trong dịch vị.                    
  • D. HCl và pepsin trong dịch vị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở dạ dày, prôtêin được biến đổi hóa học nhờ tác dụng của HCl và pepsin trong dịch vị.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45317

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA