• Câu hỏi:

  Ở dạ dày, prôtêin được biến đổi hóa học nhờ tác dụng của 

  • A. HCl và amilaza trong dịch vị.     
  • B. HCl và mantaza trong dịch vị.
  • C. HCl và lactaza trong dịch vị.                    
  • D. HCl và pepsin trong dịch vị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC