RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cấu trúc ống tiêu hóa có ở động vật nào? 

  • A. Giun dẹp và thủy tức.      
  • B. Trùng giày và trùng roi.
  • C. Giun đất và giun dẹp.                     
  • D. Giun đất và châu chấu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Giun dẹp và thủy tức: là cấu trúc túi tiêu hóa.      
  • Trùng giày và trùng roi: tiêu hóa nội bào.
  • Giun đất: cấu trúc ống tiêu hóa, giun dẹp: cấu trúc túi tiêu hóa.                     
  • Giun đất và châu chấu: cấu trúc ống tiêu hóa.

  → Đáp án: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>