RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Tiêu hóa nội bào là thức ăn được tiêu hóa 

  • A. trong không bào tiêu hóa.  
  • B. trong ống tiêu hóa.
  • C. trong túi tiêu hóa.                           
  • D. ống tiêu hóa và túi tiêu hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tiêu hóa nội bào là hình thức thức ăn được tiêu hóa trong không bào tiêu hóa.  

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>