RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Ở người, chất được biến đổi hoá học ngay từ miệng là     

  • A. prôtêin         
  • B.  tinh bột     
  • C.  lipit           
  • D. xenlulôzơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở miệng tinh bột được biến đổi thành đường nên khi ta nhai cơm cảm thấy ngọt.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>