YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giới động vật có kiểu dinh dưỡng 

  • A. tự dưỡng.     
  • B. dị dưỡng.      
  • C. tự dưỡng và dị dưỡng.               
  • D.  kí sinh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giới động vật dinh dưỡng bằng phương thức dị dưỡng.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45313

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON