RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Để tiêu hóa tinh bột, tuyến nước bọt ở người đã tiết ra enzim nào sau đây? 

  • A. Mantaza.    
  • B. Saccaraza.   
  • C. Amilaza.            
  • D. Lactaza.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Amilaza là enzim phân giải tinh bột. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>