RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Quá trình tiêu hóa thức ăn ở ống tiêu hóa bao gồm 

  • A. biến đổi nhờ xúc tác của các enzim và biến đổi hóa học.
  • B. biến đổi cơ học và biến đổi hóa học.          
  • C. biến đổi ở dạ dày và ruột non. 
  • D. biến đổi nhờ xúc tác của các enzim và dịch vị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Quá trình tiêu hóa thức ăn ở ống tiêu hóa bao gồm biến đổi cơ học và biến đổi hóa học. 

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>