RANDOM
 • Câu hỏi:

  Các loài động vật tiêu hóa thức ăn bằng túi tiêu hóa là 

  • A. động vật đơn bào.         
  • B. các loài ruột khoang và giun dẹp.
  • C. động vật có xương sống              
  • D.  côn trùng và giun đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Các loài động vật tiêu hóa thức ăn bằng túi tiêu hóa là các loài ruột khoang và giun dẹp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>