YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Động vật nào sau đây đã hình thành túi tiêu hóa? 

  • A. Giun dẹp và thủy tức.        
  • B. Trùng giày và trùng roi.
  • C. Giun đất và giun dẹp.                   
  • D. Giun đất và côn trùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giun dẹp và thủy tức là những loài động vật đã hình thành túi tiêu hóa. 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45320

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA