• Câu hỏi:

  Động vật nào sau đây đã hình thành túi tiêu hóa? 

  • A. Giun dẹp và thủy tức.        
  • B. Trùng giày và trùng roi.
  • C. Giun đất và giun dẹp.                   
  • D. Giun đất và côn trùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC