• Câu hỏi:

  Các chất dinh dưỡng sau khi được biến đổi sẽ được hấp thụ vào máu theo cơ chế 

  • A.  thụ động và chủ động. 
  • B. thực bào và ẩm bào.
  • C. thụ động.                                  
  • D. chủ động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC