YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các chất dinh dưỡng sau khi được biến đổi sẽ được hấp thụ vào máu theo cơ chế 

  • A.  thụ động và chủ động. 
  • B. thực bào và ẩm bào.
  • C. thụ động.                                  
  • D. chủ động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các chất dinh dưỡng sau khi được biến đổi sẽ được hấp thụ vào máu theo cơ chế thụ động và chủ động. 

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45324

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA