MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào không đúng khi nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa? 

  • A. Khi qua ống tiêu hóa thức ăn được biến đổi cơ học và hóa học.                
  • B. Thức ăn trong ống tiêu hóa đi theo một chiều.         
  • C. Quá trình biến đổi thức ăn xảy ra ở ống tiêu hóa và ở cả trong tế bào thì mới tạo đủ năng lượng. 
  • D. Quá trình biến đổi thức ăn xảy ra ở ống tiêu hóa (không xảy ra bên trong tế bào).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Quá trình biến đổi thức ăn chỉ xảy ra ở ống tiêu hóa đối với các loài tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA