RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu ở 

  • A. dạ dày.              
  • B.  ruột non.              
  • C. ruột già.              
  • D. tụy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng chủ yếu ở ruột non.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>