RANDOM
 • Câu hỏi:

  Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hoá theo kiểu 

  • A. tiêu hóa ngoại bào.     
  • B.  tiêu hoá nội bào.
  • C. tiêu hóa ngoại bào và tiêu hoá nội bào.           
  • D. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hoá theo kiểu tiêu hóa ngoại bào. 
   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>