RANDOM
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của châu chấu là 

  • A. miệng → thực quản → diều → dạ dày → ruột → hậu môn.
  • B. miệng → thực quản → diều → ruột → dạ dày → hậu môn.
  • C. miệng → thực quản → dạ dày → diều → ruột → hậu môn. 
  • D. miệng → diều → thực quản → dạ dày → ruột → hậu môn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tiêu hóa ở côn trùng

  Vậy thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của châu chấu là:

  Miệng → thực quản → diều → dạ dày → ruột → hậu môn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>