YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của giun đất là 

  • A.  miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn.
  • B. miệng → thực quản → hầu → diều → ruột → mề → hậu môn.
  • C. miệng → hầu → thực quản → mề → diều → ruột → hậu môn.
  • D. miệng → hầu → diều → thực quản → mề → ruột → hậu môn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tiêu hóa ở giun đất

  Ống tiêu hóa ở giun đốt

  Vậy thứ tự các bộ phận trong ống tiêu hóa của giun đất là:

  Miệng → hầu → thực quản → diều → mề → ruột → hậu môn.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 45269

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA