YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một oxit của photpho có phân tử khối bằng 142. Công thức hoá học của oxit là:

  • A. P2O3    
  • B. PO5  
  • C. P2O4      
  • D. P2O5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi công thức cần tìm là P2Ox

  Ta có: 31.2 + 16.x = 142 ⇒ x = 5

  Vây oxit đó là P2O5

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>