YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ thích hợp H2 khử được:     

  • A. ZnO  
  • B. Cu(OH)2       
  • C. Zn              
  • D. HCl                   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  H2 có tính khử kim loại, nên có thể phản ứng vs các oxit kim loại từ Mg trở đi 

  VD như CuO; FeO; MgO, ZnO ... 

  CuO + H→ Cu + H2

  ZnO + H2 → Zn + H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA