YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phải thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaCl 12% để thu được dung dịch NaCl 8%.

  • A. 112,5g.     
  • B. 22,5g.          .            
  • C. 11,25g.  
  • D. 250g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi x là số gam nước cần thêm vào 

  \({m_{NaCl}} = \frac{{12.500}}{{100}} = 60g\)

  mdd sau khi thêm nước vào: x + 500 (g)

  Ta có: \(8 = \frac{{60}}{{x + 500}}.100 \to x = 250g\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA