AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số gam Kalipemanganat (KMnO4) cần để điều chế 2,24 lít khí oxi (đktc) là:         

  • A. 14,5g      
  • B. 31,6 g      
  • C. 42,8g     
  • D. 20,7 g             

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  PTHH: 2KMnO→ K2MnO+ MnO2 + O2

  Theo phương trình và theo đề bài: 

  ⇒ n KMnO= 0,1.2 = 0,2 (mol)

  Khối lượng thuốc tím cần dùng: m KMnO= 0,2.158 = 31,6(g)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>