AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các chất dưới đây, chất làm quỳ tím hoá đỏ là

  • A. H2O.       
  • B. Dung dịch H2SO4.  
  • C. Dung dịch K2SO4.      
  • D. Dung dịch NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dung dịch axit sẽ làm quỳ tím hóa đỏ

  Đáp án B

  H2SO4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>