AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có 3 lọ bị mất nhãn đựng 3 hóa chất khác nhau: Fe2O3, K2O, P2O5 . Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các hóa chất trên?

  • A. Dùng nước và quỳ tím.
  • B. Chỉ dùng axit.  
  • C. Chỉ dùng kiềm.  
  • D. Chỉ dùng muối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dùng nước và Quỳ tím

  - Hòa tan cả 3 chất vào nước:

  + Không tan: Fe2O3

  + Tan: K2O và P2O5

  - Cho quỳ tím vào nhóm chất tan:

  + Xanh: K2O

  + Hồng: P2O5

  PTHH: K2O + H2O → 2KOH (Quỳ tím chuyển xanh)

  P2O5 + H2O → H3PO(Quỳ tím chuyển hồng)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>