AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây là muối axit ?

  • A. Na2CO3    
  • B. NaNO3      
  • C. Ca(HCO3)
  • D. H2CO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muối axit là muối mà còn Hidro trong gốc axit

  Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>