AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm, ta có thể dùng kim loại Kẽm tác dụng với  

  • A. H2SOđặc hoặc HCl đặc.  
  • B. CuSO4  hoặc  HCl loãng.  
  • C. H2SOloãng hoặc HCl loãng.  
  • D. H2SOđặc hoặc HCl loãng.   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Nguyên liệu:

  + Kim loại: Zn, Fe, Al, Pb..

  + Dung dịch axit: HCl loãng, H2SO4 loãng.

  PTHH:    Zn + HCl →  ZnCl2 + H2

  -  Điều chế và thu khí hiđro:

  + Bằng cách đẩy nước.

  + Bằng cách đẩy không khí.

  Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>