AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể tích mol của chất khí ở đktc là         

  • A. 2,24 (l).    
  • B. 24,2 (l).    
  • C. 42,2 (l).       
  • D. 22,4 (l).     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thể tích mol của chất khí ở đktc là 22,4 lít

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>