YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cần bao nhiêu lít khí H2 ở đktc để khử hoàn toàn 8,0g bột đồng oxit trong PTN?

  • A. 24 lit   
  • B. 2,24 lit      
  • C. 0,05 lit        
  • D. 22,4 lit        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: nCuO = 8 : 80 = 0,1 mol

  PTHH: CuO + H→ Cu + H2O

  nH2 = nCuO = 0,1 mol

  → VH2 = 01,.22,4 = 2,24 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA