AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy 6,2 g phôtpho trong bình chứa 6,72lit khí O2 (đkc), khối luợng của P2O5 thu đ­ược là.

  • A. 14,2g. 
  • B. 28,4g. 
  • C. 42,6g.         
  • D. 17,04g.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  4P + 5O→ 2P2O5

  Ta có: nP = 0,2 mol; nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 mol

  Theo PT nO2 dư ⇒ Khối lượng P2O5 tính theo nP

  ⇒ nP2O5 = 0,5.nP = 0,1 mol

  ⇒ mP2O5 = 0,1.142 = 14,2 gam

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>