AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất thuộc loại hợp chất oxit axit:

  • A. Ca(HSO3)2     
  • B. SO2      
  • C. Na2SO4   
  • D. H2SO3                

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Oxit axit là các oxit khi kết hợp với nước tạo ra axit, hoặc khi kết hợp với kiềm tạo thành muối hóa học. Oxit axit có thể là oxit của phi kim hoặc kim loại có hóa trị cao.

  Đáp án B: SO2

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>