YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất thuộc loại hợp chất muối:           

  • A. Na2O   
  • B. NaOH      
  • C. NaCl  
  • D. HCl           

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muối là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với gốc axit.

  Đáp án C

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA