AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khí H2 phản ứng được với tất cả các chất trong nhóm sau

  • A. CuO, MgO, O2.      
  • B. CuO, HgO, H2O.     
  • C. CuO, HgO, HCl.         
  • D. CuO, HgO, H2SO4.                    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  CuO + H2 → Cu + H2O

  MgO + H2 → Mg + H2O

  O2 + 2H2 → 2H2O

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>