AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dẫn khí H2 qua ống nghiệm đựng CuO đun nóng đỏ. Sau thí nghiệm, hiên tượng quan sát được là:

  • A. Có khí thoát ra làm que đóm có than hồng bùng cháy.
  • B. Không có hiện tượng gì.
  • C. Có khí thoát ra làm đục nước vôi trong
  • D. Có chất rắn màu đỏ tạo thành và có hơi nước bám vào thành ống nghiệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CuO + H2 → Cu + H2O

  → Có chất rắn màu đỏ tạo thành và có hơi nước bám vào thành ống nghiệm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>