AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần của không khí gồm:

  • A. Tất cả các chất khí
  • B. 78% khí ni tơ, 21% khí 0xi, 1% hơi nước, khí CO2; và các khí hiếm
  • C. Khí cacbonic và oxi
  • D. 80 % Khí nitơ và 20% khí Oxi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thành phần của không khí gồm 78% khí nitơ, 21% khí oxi, 1% hơi nước, khí COvà các khí hiếm.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>