AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhóm chất nào sau đây đều là bazơ:

  • A. Al(OH)3, K2SO4, Zn(OH)2, Fe(OH)2    
  • B. Na2O, Fe2O3, PbO, SiO2
  • C. KOH, Fe(OH)3, Ba(OH) 
  • D. NaOH, Al2O3, Ca(OH)2, Ba(OH)2      

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bazơ là hợp chất hóa học mà phân tử của nó bao gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (OH), Trong đó hóa trị của kim loại bằng số nhóm hidroxit.

  Đáp án C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>