AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 1,3g Zn t/d với 50g dd HCl 25%. Thể tích khí H2 thu được ở đktc là.

  • A. 4,48l       
  • B. 0,448l   
  • C. 0,224l       
  • D. 2,24l                        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  mHCl = 50.25% = 12,5 gam

  nHCl = 12,5 : 36,5 = 0,34 mol 

  nZn = 1,3 : 65 = 0,02 mol

  PTHH: Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

  Theo PT → nHCl  dư

  nZn = nH2 = 0,02 mol ⇒ VH2 = 0,02.22,4 = 0,448 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>