AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cần thêm bao nhiêu gam NaOH để pha chế dung dịch NaOH  10% từ 200g dung dịch NaOH 5%                     

  • A. 11,11g    
  • B. 20g     
  • C. 111g       
  • D. 8g        

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi khối lượng NaOH cần thêm vào là a.

  Khối lượng NaOH có trong dung dịch NaOH 5% là:

  Khối lượng NaOH sau khi thêm là: mNaOH = a+10 (g)

  \(\frac{{10 + a}}{{200 + a}} = 0,1\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>