YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 1,2 gam muối ăn vào 10,8 gam nước. Dung dịch muối ăn có nồng độ % là

  • A. 10%.
  • B. 12%. 
  • C. 16%.   
  • D. 15%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: mdd = 1,2 + 10,8 = 12 gam

  \(C\%  = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100\%  = \frac{{1,2}}{{12}}.100\%  = 10\% \)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA