AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn  khẳng định đúng trong các khẳng định sau về Oxit :

  • A. Hợp chất của kim loại và oxi.
  • B. Hợp chất của phi kim và oxi.
  • C. Hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
  • D. Hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là hidro.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>